ขวดบรรจุ และ กระบอกฉีด

Description

รหัส

รายละเอียด

   KTS-48200    ขวดบรรจุหัวปั๊ม ขนาด 500ml.
   KTS-53000    กระบอกฉีด Canon
   KTS-53200    กระบอกฉีกน้ำ ขนาด 400ml.