ด้ามต่อชุดเช็ดกระจก

Description

ด้ามต่อชุดเช็ดกระจก 

รหัส

รายละเอียด

   KTS-10500    ด้ามต่อชุดเช็ดกระจกขนาด 1.2m.
   KTS-10505    ด้ามต่อชุดเช็ดกระจกขนาด 1.5m.
   KTS-10501    ด้ามต่อชุดเช็ดกระจกขนาด 1.2m.*1.2m. (2 pieces)
   KTS-10502    ด้ามต่อชุดเช็ดกระจกขนาด 2m.*2m. (2 pieces)
   KTS-10503    ด้ามต่อชุดเช็ดกระจกขนาด 2m.*2m. *2m. (3 pieces)