ถังน้ำ

Description

รหัส

รายละเอียด

   KTS-62100    ถังน้ำหิ้วพลาสติก สีดำ ขนาด 16
   KTS-62101    ถังน้ำหิ้วพลาสติก สีดำ ขนาด 18
   KTS-62300    ถังน้ำชูเกอร์ สีฟ้า
   KTD-62301    ถังน้ำชูเกอร์ สีชมพู
   KTS-63100    ถังอเนกประสงค์ มีล้อ สีเหลือง
   KTS-63101    ถังอเนกประสงค์ มีล้อ สีเทา
   KTS-64104    ถังพลาสติก สีดำ มีฝาเปิด-ปิด ขนาด 8 แกลลอน
   KTS-64103    ถังพลาสติก สีดำ มีฝาเปิด-ปิด ขนาด 16 แกลลอน
   KTS-64000    ถังพลาสติก สีดำ มีฝาเปิด-ปิด ขนาด 20 แกลลอน
   KTS-64001    ถังพลาสติก สีแดง มีฝาเปิด-ปิด ขนาด 20 แกลลอน
   KTS-64003    ถังพลาสติก สีดำ มีฝาเปิด-ปิด ขนาด 22 แกลลอน
   KTS-64100    ถังพลาสติก สีดำ มีฝาเปิด-ปิด ขนาด 30 แกลลอน