ถุงอื่นๆ – ถุงเย็นและถุงร้อน

Category:

Description

ถุง PE (ถุงเย็น)

รหัส

รายละเอียด

   BAPE-2732    ถุง PE ขนาด 27.5’’x32’’
   BAPE-2836    ถุง PE ขนาด 28’’x36’’
   BAPE-3040    ถุง PE ขนาด 30’’x40’’

ถุง PP (ถุงร้อน)

รหัส

รายละเอียด

   BGPP-0305    ถุง PP ขนาด 3’’x5’’
   BGPP-0508    ถุง PP ขนาด 5’’x8’’
   BGPP-0711    ถุง PP ขนาด 7’’x11’’
   BGPP-0914    ถุง PP ขนาด 9’’x14’’
   BGPP-1015    ถุง PP ขนาด 10’’x15’’
   BGPP-1218    ถุง PP ขนาด 12’’x18’’
   BGPP-2030    ถุง PP ขนาด 20’’x30’’
   BAPP-2428    ถุง PP ขนาด 24’’x28’’
   BAPP-2440    ถุง PP ขนาด 24’’x40’’
   IDEN-0816    ถุงหูหิ้ว ขนาด 8’’x16’’
   IDEN-1220    ถุงหูหิ้ว ขนาด 12’’x20’’
   IDEN-229    ถุงใส่ช้อน ขนาด 2’’x9’’
   IDEN-6.50    ถุงใส่ผ้าอนามัยสีขาว