ผ้าม็อบถูเปียก

Description

รหัส

รายละเอียด

   KTS-05100    ผ้าม็อบถูเปียก สีขาว 6’’ (300g.)
   KTS-05101    ผ้าม็อบถูเปียก สีขาว 6’’ (350g.)
   KTS-05112    ผ้าม็อบถูเปียก สีน้ำเงิน 6’’ (300g.)
   KTS-05111    ผ้าม็อบถูเปียก สีน้ำเงิน 6’’ (350g.)
   KTS-05120    ผ้าม็อบถูเปียก สีแดง 6’’ (350g.)
   KTS-05202    ผ้าม็อบถูเปียก สีขาว 8’’ (300g.)
   KTS-05201    ผ้าม็อบถูเปียก สีขาว 8’’ (400g.)
   KTS-05220    ผ้าม็อบถูเปียก สีน้ำเงิน 8’’ (350g.)
   KTS-05221    ผ้าม็อบถูเปียก สีน้ำเงิน 8’’ (400g.)
   KTS-05230    ผ้าม็อบถูเปียก สีแดง 8’’ (350g.)
   KTS-05301    ผ้าม็อบถูเปียก สีขาว 10’’ (350g.)
   KTS-05302    ผ้าม็อบถูเปียก สีขาว 10’’ (400g.)
   KTS-05322    ผ้าม็อบถูเปียก สีน้ำเงิน 10’’ (350g.)
   KTS-05320    ผ้าม็อบถูเปียก สีน้ำเงิน 10’’ (400g.)
   KTS-05330    ผ้าม็อบถูเปียก สีแดง 10’’ (400g.)
   KTS-05400    ผ้าม็อบถูเปียก สีเขียว 10’’ (400g.)
   KTS-05500    ผ้าม็อบถูเปียก สีขาว 12’’ (400g.)
   KTS-05510    ผ้าม็อบถูเปียก สีน้ำเงิน 12’’ (400g.)
   KTS-05520    ผ้าม็อบถูเปียก สีแดง 12’’ (400g.)