ผ้าอื่น ๆ

Description

ผ้าอื่นๆ

รหัส

รายละเอียด

   KTS-46000    ผ้าปิดจมูก 2 ชั้น
   KTS-46002    หน้ากากอนามัย
   KTS-46300    ผ้าดิบ
   KTS-46310    ผ้าโบตั๋น
   KTS-46601    ผ้ากันเปื้อน