อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่อง

Description

1.แปรงกลม

แปรงขัดพื้นไนล่อน Champion (ขนแข็ง)(Top พลาสติก)( 16″, 18″, 20″)

แปรงขัดพื้นไนล่อน Champion (ขนอ่อน)(Top พลาสติก)( 16″, 18″)

แปรงขัดพื้นไนล่อน (ขนแข็ง)(Top ไม้)( 16″, 18″)

แปรงขัดพื้นไนล่อน (ขนอ่อน)(Top ไม้)( 18″)

แปรงขัดพื้น (ขนลวด)(Top ไม้)( 16″)

แปรงขัดพื้น 18” (ใยมะพร้าว)(Top ไม้)(18″)

2.แผ่นจับใยขัด

รหัส KTS-42201

แผ่นจับหนามเตย Champion ( 16″, 18″,  20″)

รหัส KTS-42181

แผ่นจับหนามเตย (Top ไม้)( 16″, 18″)

รหัส KTS-42181

แผ่นจับหนามเตย IPC  ( 18″)

3.อื่นๆ

รหัส KTS-42403

แปรงยาวขัดบันไดเลื่อน (ขนแข็ง)(75CM.)

รหัส KTS-42700

อะไหล่หนามเตย Champion

รหัส KTS-42701

อะไหล่หนามเตย PK

รหัส KTS-42703

ขาจับแปรงเหล็ก