เครื่องขัดพืนอัตโนมัติ

Description

รหัส KTS-IPC-CT40B

เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ ชนิดแบตเตอร์รี่ IPC (Italy)

รหัส KTS-IPC-CT40C

เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ ชนิดไฟฟ้า IPC (Italy)