เครื่องขัดพื้น

Description

เครื่องขัดพื้น Champion (175รอบ)

รหัส

ปริมาตร (L)

   KTS-CP12    12″
   KTS-CP16    16″
   KTS-CP18    18″

เครื่องขัดพื้น Newcon (175รอบ)

รหัส

ปริมาตร (L)

   KTS-CP18NC    18″