เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

Description

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 140 บาร์ (Taiwan)

รหัส

ปริมาตร (L)

   KTS-WS140    140 Bar

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Zinsanol 150บาร์ (Italy)

รหัส

ปริมาตร (L)

   KTS-ZNCASP150    150 Bar

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง Zinsanol 150บาร์ รุ่นXMT (Italy)

รหัส

ปริมาตร (L)

   KTS-ZNXMT150    150 Bar

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง/น้ำเย็น

รหัส

ปริมาตร (L)

   KTS-LP110P    110 Bar
   KTS-LP150P    150 Bar

เครื่องฉีดน้ำร้อนแรงดันสูง

รหัส

ปริมาตร (L)

   KTS-HS140    140 Bar