เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ

Description

เครื่องดูดฝุ่น VEGAS

รหัส

ปริมาตร (L)

   KTS-IPC-202 17 L

เครื่องดูดฝุ่น WINDLY

     

รหัส

ปริมาตร (L)

   KTS-WD202    17 L

เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ WINDLY

รหัส

ปริมาตร (L)

   KTS-WD215S    17 L
   KTS-WD515    33 L
   KTS-WD629    78 L

เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ WINDLY (3600W)

รหัส

ปริมาตร (L)

   KTS-WD629/2    78 L