เครื่องปั่นเงา

Description

รหัส KTS-CP0320

เครื่องปั่นเงา Champion 18” (320รอบ)

รหัส KTS-CP1500

เครื่องปั่นเงา Champion 20” (150รอบ)