ไม้กวาด และ ที่โกยผง

Description

ไม้กวาด 

รหัส

รายละเอียด

   KTS-58000    ไม้กวาดดอกหญ้า ด้ามพลาสติก
   KTS-58030    ไม้กวาดขนไนล่อน
   KTS-58100    ไม้กวาดกทม.
   KTS-58200    ไม้กวาดทางมะพร้าว (กำ)
   KTS-58300    ไม้กวาดหยากไย่
   KTS-58420    ไม้ปัดขนไก่ ด้ามพลาสติก ขนาด 24’’
   KTS-58600    ไม้ปัดฝุ่นขนพลาสติก

ที่โกยผง 

รหัส

รายละเอียด

   KTS-59100    ที่โกยผงสังกะสี
   KTS-59200    ที่โกยผงพลาสติกฝาเปิด-ปิด + ไม้กวาด
   KTS-59300    ที่โกยผงพลาสติกคละสี
   KTS-59400    ที่โกยผงพลาสติกสีดำ