ไม้ปาดน้ำ

Description

รหัส

รายละเอียด

   KTS-08000    ไม้ปาดน้ำใบมีดโกน 15’’
   KTS-08010    ไม้ปาดน้ำใบมีดโกน 18’’
   KTS-08020    ไม้ปาดน้ำใบมีดโกน 24’’
   KTS-08040    ไม้ปาดน้ำใบมีดโกน 30’’